nedeľa 2. augusta 2020

DarkWood RECCE LONG


Nedávno som dostal otázku? Prečo nerobím kópie iných nožov ale iba svoje však je toto isté!? Moja odpoveď či už sa páčila alebo nedáva zmysel nechám na posúdenie iných... Tá odpoveď bola, že urobiť kópiu iného noža je amaterizmus alebo ak chcete lenivosť porozmýšľať nad niečím novým zaujímavým jedinečným! Prečo ale svoje kopírujem? Svoje nože nekopírujem ale snažím sa inovovať počiatočnú myšlienku dizajn noža a tak rozvíjať daný projekt a posúvať ho na vyššiu úroveň!... a to sa netýka len dizajnu ale aj použitých materiáloch.
DarkWood RECCE LONG obsahuje dva modely, ktoré sú dizajnovo rovnaké no predsa s určitými znakmi odlišnosti. Viac o oboch modeloch sa dozviete na stránke Pevné nože II.