štvrtok 2. januára 2020

Nový projekt Tactical Izard Knives

Zväčša mám v pláne tú obnovu nejakého projektu a to buď doplneným nejakých nových modeloch alebo na základe pôvodného projektu vytvoriť nový s rovnakými dizajnovými črtami a materiálmi ale s novými a prepracovanými postupmi, povrchovými úpravami. Tento projekt vznikol náhodne a nečakane. Model INK Equel Camo mal byť robený na želanie no požiadavka bola dlhšia čepeľ. Bohužiaľ je to len laický pohľad kde stačí predĺžiť dĺžku čepele!... No v skutočnosti je za potreby prispôsobiť k požadovanej dĺžke čepele ako jej šírku tak dĺžku rukoväte hlavne keď základný koncept vychádza s neck noža. Viac o tomto projekte sa dozviete na stránke Pevné nože II.