štvrtok 18. mája 2017

Vyzbrojený na obranu pripravený na boj!

Vývoj Kubotanoch bola cesta zaujímavá hlavne keď človek si spätne prečíta a pozrie články napísané. Od jednoduchej myšlienky využitia odpadového materiálu až po plnohodnotnú sériu ako je to i v tomto prípade nového pokračovania a to projektom Kubotan Combat Defender Sharp. Predošlom článku som Vám predstavil ich prototypy určené na bezpečné cvičenie ako aj na plnohodnotné využitie ako ich predchodcovia. Kto bol na tohtoročnej výstave v Bratislave mal možnosť vidieť naživo ako tréningové aj ostré verzie. No ako to býva na takej výstave okrem samotného vyskúšania noža je možné sa porozprávať s výrobcom. Mnoho krát i po tak dlhom čase mi bola kladená otázka. A to! Čo vlastne ten Kubotan je?!... Tak by som chcel v tomto článku zhrnúť vznik a vývoj Kubotanov v mojom dizajne.
Kubotan je japonská obranná zbraň vyvinutá pánom Takayuki Kubota. Základný dizajn tejto zbrane bol veľmi jednoduchý a postupne sa vyvíjal tak ako tie moje. Základ bol tvorený s tyčky na konci, ktorej bol hrot alebo i na oboch stranách zbrane. Za pomoci techník sa zbraň pritlačila na konkrétne miesto protivníka a tak bola vyvinutá dostatočná intenzívna bolesť na zneškodnenie protivníka. Samozrejme ako čas šiel vyvíjal sa i samotný dizajn tejto zbrane napr. pribudla šnúrka cez rukoväť čím sa znemožnilo vyrazenie zbrane s ruky užívateľa ale ja napr. hroty medzi prsty a tak ďalej. Tých variant je mnoho a závisí to i od toho kto tuto zbraň prebral. Základna použitia sa od toho pôvodného dizajnu moc nelíši akurát v modernej dobe sa Kubotany vyrábajú s moderných materiáloch. Ako sa bojové umenia dostali na západ a ich popularita stúpala vznikali ďalšie školy a rôzne typy bojových štýlov. No iba to nestačilo a tu prichádzajú na scénu majstri nožiari, na ktorých bolo vytvoriť ku novému štýlu i nový dizajn použitých zbraní a tak pôvodné dizajny sa začali zdokonaľovať  to aj v použitých materiáloch. Každé nové obdobie prináša i nové tvary a dizajny. A keďže sme 21. Storočí vyvinul sa takzvaný Future dizajn, ktorý najviac zasiahol do vzhľadu dnešných Kubotanov. A už to nie je len tyčka s hrotmi ale rôzne kombinácie s inými chladnými zbraňami.
V mojom prípade to bola hlboká ergonómia rukoväte vyzbrojená dvoma hrotmi. Dizajn sa ďalej vyvíjal a pribudla ergonómia použitá na karambitoch s projektu NAUTILUS. S tohto počinu vznikli dva modely a to s vybraním na prsty a bez. Kubotany s vybraním mnohým nepasovali a preto sa viac vyvíjali ako Kubotany bez vybraní. Ďalší výrazný posun v dizajne bol keď sa Kubotany obohatili o karambitový prstenec čím som dosiahol znemožnenie vypadnutia resp. vyrazenie zbrane s ruky užívateľa. Pesimista by povedal, že tu už nie je čo nového vytvoriť!... no pokiaľ chcete len dosiahnuť prvú metu je to naozaj koniec. No ak sa nerád zdávate a vidíte čo len malinkú možnosť na zdokonalenie treba ju využiť lebo tak je viac než pravdepodobne, že získate a objavíte oveľa viac. Základný Dizajn bol pri ďalších modeloch zachovaný a viac som sa sústredil na samotný prstenec, ktorý bol nielen zväčšený ale zároveň aj vyzbrojený rôznym drážkovaním pre zvýšený účinok údernej plochy. Nasledovali rôzne modifikácie pre lepší úchop za pomoci drážkovania vnútorného obvodu prstenca ako i vonkajšieho obvodu. Pokiaľ človek vytrvá dokáže vytvoriť oveľa viac ako si na začiatku myslí a úsilie sa vyplatí lebo dokáže vytvoriť niečo nové, zaujímavé, užitočné...
Všetky nieto modifikácie boli zohľadnené v poslednom projekte Kubotan Combat Defender Sharp. Viac na o tomto projekte sa dozviete na stránke Ostatné Chladné zbrane.