štvrtok 3. augusta 2017

Nepoddajný Lotor so silou divokej šelmy to je nový model s projektu Rigid Scamp!

Mnohokrát sa stretávam s rôznymi modifikáciami sériovo vyrobených nožov alebo i dokonca tých mojich. No mnohokrát sa jedná buď poddimenzovaný dizajn noža alebo naopak predimenzovaný čo ani v jedno prípade nie je dobré pre vznik noža. Hlavný problém pri takýchto modeloch resp. modifikáciách je žiadna alebo veľmi slabá znalosť problematiky resp. ako často hovorím plytké zmýšľanie bez zamyslenia, bez kompromisu alebo filozofie. Mnohokrát sa hľadá univerzálnosť! Tá nie je možná! Nie u noža ako hlavného predmetu problematiky. Určite Vám prebehla myšlienka na typ čepele ;-)... nie je to o type čepeli! Ale o jej veľkosti tak ako o veľkosti rukoväte a jej ergonómie. Ak chceme vytvoriť naozaj dobrý dizajn noža je za potreby tieto dve veci dať správnom pomere k sebe. A tak dosiahnuť optimálny pomer oboch súčasti, ktoré tvoria nôž. Ako príklad by som mohol uviesť napr. nože s projektu Nutron a Rigid Scamp. Oba koncepty sú veľmi dobre ale ak by sme chceli ich skombinovať bol by to problém napr. rukoväť s Rigid Scamp a čepeľ s Nutronu. Už pomer rukoväte oproti čepeli dizajnovo nepasuje a ani rozmerovo pričom čepeľ by bola príliš krátka a potenciál rukoväte nevyužitý a to isté by bolo pri druhej kombinácií a to rukoväť s Nutronu a čepeľ s Rigid Scamp. Tu by bol hlavný problém práve rukoväť keďže je krátka a prispôsobená k malej čepeli. V tomto prípade by bola manipulácia veľmi nepraktická a tak ako v prvom prípade potenciál čepele by bol nevyužitý! Preto treba správne voliť dizajn, prvky a konečnom rade presne zašpecifikovať oblasť v ktorej bude budúci nôž pracovať. Dnes je už veľmi zložité vytvoriť niečo zaujímavé, nové ale ak človek skutočnosti chce dokáže to!... Viac o noži Rigid Scamp Spear Point na stránke Pevne nože II.


nedeľa 30. júla 2017

KOTVA! Pevná nielen na lodi ale i v ruke!

Tak ako Kotva lode ju pevné drží na brehu i tá moja Kotva je pevným základom pre obranu. Tak ako u projektu Direkt Defense i u tohto projektu došlo k zmene materiáloch a tak posunutie tohto nástroja na vyššiu úroveň. Viac  na stránke Ostatné Chladné Zbrane.